Business-coaching

Vi tilbyder coaching for ledere og medarbejdere
Gennem individuelle coachingforløb, arbejder vi med ledere og medarbejdere som ønsker at skabe forandringer og udvikling, både på det personlige og det professionelle plan.

Hvorfor coaching
Coaching er med til at skabe succes og kan hjælpe til at igangsætte og fastholde udvikling for både den enkelte medarbejder eller leder, og for virksomheden som helhed.
Gennem udfordrende spørgsmål og anerkendende sparring, kan coaching hjælpe dig til større indsigt, forståelse for værdier, nye perspektiver og målrettet fokus, så du bliver i stand til at se mulighederne frem for begrænsningerne.
Den personlige coach skaber værdi for den enkelte og for virksomheden.
Effektive og glade ledere og medarbejdere i udvikling, når deres mål, og tilstedeværelsen af en ekstern coach, vil kunne måles direkte på et mere positivt arbejdsmiljø og - ikke mindst - på bundlinien!

Udgangspunkt for et coachingforløb kan f.eks. være ønsket om:

• Ledelsesmæssig og personlig effektivitet
• At optimere samarbejdsevner og skabe en sikker ledelsesprofil
• Ledelsesmæssig og personlig udvikling
• Håndtering af helt konkrete arbejdsmæssige udfordringer
• Stress relaterede udfordringer
• Konfliktløsning
• Personlige kriser, som indvirker på arbejdslivet
• Større arbejdsglæde

Hvordan forløber coaching
Coaching foregår over tid, med en til to coachsessioner om måneden. Gennem de tilbagevendende samtaler hjælper vi til, at støtte din udvikling, og fastholde dig på vejen mod dine mål. Det er i mellemrummene mellem sessionerne at resultaterne for alvor mærkes.
Der kan laves aftaler ad hoc, som det passer i dit behov og den givne situation, eller der kan planlægges frem i tiden. Et typisk coachforløb strækker sig over 6 måneder, men kan være både kortere eller længere.

Teamcoaching
TeamCoaching er et unikt værktøj, der giver styrkelse af samarbejde, større arbejdsglæde og fokus på teamets potentialer, muligheder og udfordringer. Deltagerne bliver mere motiverede og ansvarlige samt får klarhed over fælles mål, og hvad der kræves for at nå dem.

TeamCoaching kan kombineres med individuelle forløb over tid, for at fastholde fokus og optimere resultater.

Kontakt Agnete Gornitzka på kontakt@q4a.dk  for tilbud på et forløb tilpasset jeres behov.